Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Als alternatief therapeut ben ik daarom vanaf 1 januari 2017 aangesloten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT).