De aura

Bij alles wat we zien hebben we de neiging om dit als enkel materie te beschouwen. Maar de materie bestaat ook uit energietrillingen. De energie is misschien niet altijd met het blote oog te zien maar is er wel. Dit geldt ook voor het energieveld rond de mens: de aura! De doorsnee mens neemt de aura niet bewust waar.  Onbewust echter nemen we allen de aura waar, of het energieveld (emotionele veld) van anderen. We registeren dit en reageren er onbewust op. Iemand die zich onzeker voelt over zichzelf bijvoorbeeld, straalt dit uit. Je ziet dit vaak ook al in de lichaamshouding, maar ook als een onzeker persoon zich zeker voordoet zul je dit onbewust opvangen. We krijgen dan een indruk dat er iets niet klopt. Hoe zekerder wij van onszelf zijn, hoe beter wij deze signalen kunnen opvangen.

Hoe werkt een aura?
Hoe beter de lichamelijke en mentale conditie is, hoe sterker de aura is. Een sterke aura trilt sterker dan een verzwakte aura. Een aura kan dus snel vertellen hoe iemand zijn conditie op dat moment is. Een verzwakte aura maakt je kwetsbaar voor invloeden van buitenaf en heeft vermoeidheid en verminderde weerstand tot gevolg. De aura kan door de diverse kleuren ons veel vertellen over ons karakter, lichamelijke conditie, emoties en psychische blokkades, onze talenten, het verleden en mogelijk ook uit onze vorige levens. De aura wordt dus door ons zelf gevormd en is ook per mens uniek, een echte regelvorm voor de aura is er niet, we kunnen alleen proberen om het te doorgronden.Behalve mensen hebben ook dieren en planten een aura en ook alle voorwerpen. Er zijn wel verschillen met de aura van een mens. Die van een mens is heel dynamisch en levendig. Die van dieren zijn wat minder levendig omdat hun gevoelens meer gebaseerd zijn op instinct en meestal tref je daar de kleur rood aan. Voorwerpen en planten hebben een statische aura, daar is geen verandering in te bespeuren.

Een aura is niet gebonden aan lichaamsbouw. Als iemand per ongeluk een arm verliest dan zal zijn aura nog steeds deze arm laten zien, een teken dat onze spirituele ik niet lichaamsgebonden is. Hetzelfde doet zich voor bij dieren en planten. Aura foto’s van kapotte bladeren laten een aura zien van een volledig blad. De aura kan op diverse manieren gezien worden; door een paranormaal begaafde (helderziende), door het te fotograferen door middel van de Kireliaanse methode (aura foto’s), of door het leren zien. Door de kleuren te herkennen kan je uit de aura de betekenis ervan doorgronden. Verder kan je de aura op diverse manieren aanvoelen en waar nodig weer herstellen / healen en het op te laden zodat het gezonder wordt waardoor het een positief effect heeft op het fysieke lichaam. De aura is een krachtveld dat door middel van oefeningen te besturen en beheersbaar wordt.


Mensen kunnen elkaar beïnvloeden d.m.v. de aura. De aura is een krachtveld waarin je gevoelens, emoties en spanningen bevinden en als je dicht bij iemand staat kan je aura met hem of haar samensmelten. Als je gevoelig genoeg bent kan je zijn gevoelens, emoties en spanningen voelen en zelfs wat meenemen. Meerdere mensen die bij elkaar zijn vormen samen ook een grotere aura. Op die manier kunnen ze elkaar beïnvloeden met hun emoties of gevoelens. Stemmingen worden gemaakt door mensen en als meerdere mensen een bepaalde stemming delen dan gaan ze elkaar beïnvloeden via de aura. Daarnaast kan je negatieve gedachtes maar ook positieve energie via de aura met anderen delen.

Als je je concentreert kan je zelfs (on)bewust een bepaald gedachte via je aura als energie naar de buitenwereld loslaten. Iemand die ervoor openstaat kan via zijn chakra’s die gedachte oppikken en verwerken. Zo kan je dus gedachtes of emoties met elkaar delen, zonder contact met elkaar te hebben. Daarnaast is het ook mogelijk die gedachte/energie/gevoelens in een voorwerp vast te leggen, bijvoorbeeld in een sieraad, tekening, etc.

De aura bestaat uit verschillende lagen
Niet iedereen kan dus aura’s zien maar een auralezer die moeiteloos aura’s ziet is Barbara Brennan. In haar boek “licht op de aura” beschrijft zij de eerste zeven lagen van de aura. Bij andere bronnen kan er sprake zijn van meer lagen.
Barbara Brennan ziet beurtelings zeer gestructureerde lagen, afgewisseld met ongestructureerde lagen. Bepaalde lagen bestaan uit constante golven van lichtpatronen. Andere lijken te bestaan uit voortdurende bewegende gekleurde wolkjes. De eerste, derde, vijfde en zevende laag zijn gestructureerd terwijl de tweede, vierde en zesde laag bestaat uit ongestructureerde bewegende gekleurde wolkjes. Ze vermeldt er bij dat iedere volgende laag de onderliggende lagen, inclusief het fysieke lichaam volledig doordringt. Eigenlijk zijn deze lichamen geen lagen maar zo nemen wij het waar. Vanuit de wetenschap kan iedere laag beschouwd worden als een hoger vibratieniveau dat niet alleen dezelfde ruimte beslaat als de niveaus eronder, maar daar weer boven uitsteekt.

Om een volgende laag te kunnen zien, moet de waarnemer zich “bewust opwerken” naar een nieuw trillingsniveau. Hij moet dus zijn bewustzijn verruimen. Ieder niveau heeft zijn eigen specifieke functie en ziet er anders uit. De gestructureerde lagen bevatten alle vormen die het fysieke lichaam ook heeft, inclusief inwendige organen, bloedvaten enz. Er zijn ook nog vormen te vinden die in het fysieke lichamen niet bestaan. Er is een verticale energiestroom die via het ruggenmerg pulserend in het veld op en neer gaat.

Deze stroom breidt zich uit naar boven het hoofd en naar beneden tot voorbij het stuitbeen. In het veld bevinden zich conisch gevormde, wervelende draaikolken, chakra’s genaamd. Hun spits toelopende toppen raken de grote verticale energiestroom en de open kanten de randen van iedere laag van het veld waarin ze hun plaats hebben.

Eerste laag: Het etherisch lichaam
De eerste laag heeft te maken met het lichamelijk functioneren en de lichamelijke gewaarwordingen, met het voelen van pijn of genot. Deze laag staat ook in verband met het automatisch en zelfstandig functioneren van het lichaam.

Tweede laag: Het emotionele lichaam
Het emotionele lichaam heeft dus alles te maken met gevoelens. De structuur ervan is veel vloeiender en vormt ook geen dubbel van het fysieke lichaam. Het lijkt te bestaan uit constant bewegende gekleurde wolken van een fijne substantie.

Derde laag: Het mentale lichaam
De derde laag wordt geassocieerd met ons mentale leven, het lineaire denken. Dit derde auralichaam sluit zich rond het emotionele lichaam en is samengesteld uit nog fijnere substanties. Elk daarvan is verbonden met gedachten en mentale processen. Dit lichaam ziet er meestal uit als een helder geel licht dat uitstraalt boven hoofd en schouders en het hele lichaam omgeeft.

Vierde laag: Het astrale lichaam
Het vierde niveau, geassocieerd met de hartchakra, is het energielichaam waardoor wij liefhebben. Deze liefde beperkt zich niet tot de liefde voor onze vrienden en kennissen. Het is evenzeer de liefde voor de mensheid in het algemeen. Het astrale lichaam is samengesteld uit kleurwolken.

Vijfde laag: Het etherisch-causale lichaam
Het vijfde niveau staat in verband met de hogere wil die zich richt naar de goddelijke wil. Dit etherisch-clausule lichaam bevat alle vormen die op het fysieke niveau bestaan in blauwdruk, maar dan in negatief. Het heeft veel weg van het negatief van een foto (wat alles omvat wat op de foto zal komen, maar in negatief).

Zesde laag: Het universele liefdeslichaam
Het zesde niveau heeft te maken met universele of goddelijke liefde. Het gaat om die liefde die groter is dan de menselijke, de liefde die alle leven omvat. Op dit niveau voelen we de liefde en koestering van alles wat bestaat. Het universele liefdeslichaam is als het ware de emotionele laag van het spirituele niveau.
Barbara Brennan beschrijft dit lichaam als prachtig, glinsterend licht, pastelkleurig met een zilveren/gouden gloed en een opaalachtige schittering, net als van parelmoeren lovertjes.

Zevende laag: Keterisch-causale of causale lichaam
Dit causale lichaam houdt verband met het hogere, met een integratie van het spirituele in het lichamelijke bestaan. Het is als het ware de mentale laag van het spirituele niveau. Als we een staat van “zijn” bereiken waarin we onze éénheid met God, de Schepper, de Bron beseffen, dan hebben we ons bewustzijn geopend tot het zevende niveau van de aura.

Indien er behoefte bestaat voor het stellen van vragen, mail me. Ook als je meer over een bepaald onderwerp wilt weten hoor ik graag van je. Stuur mij een mail of gebruik het contactformulier. Je kunt hier eventueel ook een review achterlaten, mocht je dat willen.

Warme groet,

Amanda

Geef een antwoord