De zomerzonnewende

De zomerzonnewende wordt al duizenden jaren lang op vele plaatsen op aarde gevierd. Het hoogtepunt van de zomer, de langste dag van het jaar 21 juni. Dit heidense feest wordt ook in Nederland gevierd. Bij deze jaarlijkse gebeurtenis, die ook bekend staat als Solstitium Aestivum (latijn voor zomerzonnestilstand) bereikt de zon, vanuit de aarde gezien, de meest noordelijke keerkring. De zon staat schijnbaar stil om zich het komende half jaar weer in zuidelijke richting te verschuiven waar de cyclus weer opnieuw begint rond 21 december bij de winterzonnewende.

Het vieren van de zonnewende heeft een heidense oorsprong. In de Saksische traditie en onder aanhangers van hedendaagse natuurreligies zoals wicca wordt de zomerzonnewende op 21 juni gevierd. Vooral onder jongeren is sprake van groeiende interesse in de heidense gebruiken van hun verre voorouders. De viering van midzomernacht werd in vroegere tijden gelinkt aan de zomerzonnewende. De mensen geloofden dat planten op midzomer geneeskrachtige en magische krachten hebben en hiervoor plukten ze op deze nacht. Vreugdevuren werden ontstoken om zich te beschermen tegen de duistere krachten waarvan werd geloofd dat ze vrij spel hadden vanaf het moment waarop het aantal uren daglicht opnieuw afnam. Oorspronkelijk werd Midzomer gevierd op 24 juni, drie dagen na de zonnewende. Tegenwoordig viert met veelal op 21 juni de zonnewende en midzomer samen.

Midzomer, ook wel Litha genoemd, wordt vooral gevierd in Germaanse landen waar het voortkomt uit het Germaanse heidendom. In Nederland wordt het niet heel groots gevierd, maar er zijn verschillende groeperingen die midzomervieringen organiseren. Bijvoorbeeld met een ritueel, een kruidenwandeling, of een drumcirkel. In Zweden echter wordt midzomeravond beschouwd als het grootste feest van het jaar. Midzomeravond wordt in Zweden gevierd op de vrijdag die het dichtst bij 21 juni valt. In Engeland is er elk jaar een grote opkomst te zien bij de paganistische midzomerviering in Stonehenge en ook in de heuvels van Cornwall wordt midzomer gevierd, met het aansteken van vreugdevuren en festiviteiten met veel eten en drinken. In Ierland wordt de avond Bonfire Night genoemd, ‘nacht van de vreugdevuren’. In veel steden vinden er het weekend voor of op midzomer concerten plaats en wordt vuurwerk afgestoken. Op het platteland worden op de heuveltoppen vreugdevuren ontstoken.

Indien je een vraag wilt stellen, gewoon doen! Ook als je meer over een bepaald onderwerp wilt weten hoor ik graag van je.

Warme groet,

Amanda
Tel je zegeningen, het liefst iedere dag

Geef een antwoord