Gelaatkunde

Vorige week had ik het al over de Chinese gezichtstkaart, deze week meer over het lezen van gezichten oftewel gelaatkunde. Hierbij kijk je objectief naar de uiterlijke vorm van het gezicht, de schedel en het lichaam om daarmee de karaktereigenschappen van een persoon te kunnen ontdekken. Er zijn verschillende “stromingen” binnen de gelaatkunde.

Fysiognomiek
Aan het eind van de 18e eeuw was de Zwitserse dominee/dichter Johann Caspar Lavater (1741-1801) de grondlegger van de wetenschap fysionomie (ook fysiognomie genoemd). Waarschijnlijk heeft hij als uitgangspunt het werk van de Italiaanse monnik Firenzuola (1548) gebruikt waar in de publicatie ‘Dialogo delle Belleze delle Donna’, ofwel dialoog over de schoonheid van de vrouw, tot in detail zijn ideeën over de vorm van voorhoofd, wangen en kin, beschreven werd.
Fysiognomiek is de studie van de interpretatie van gelaatstrekken met betrekking tot de eigenschappen van de geest of het karakter, aangetoond door de eigenaardigheden van de vorm of het model van het gezicht of een karakteristieke uitdrukking.

Psycho fysiognomiek
Psycho fysiognomie is de wetenschap van de totale uitdrukking van de mens. Er word gekeken naar de schedel, het gezicht en het lichaam. Carl Huter (1861-1912) heeft vanuit de 3-kiembladentheorie een leer ontwikkeld, die hij de ” Praktische mensenkennis ” heeft genoemd. Deze leer beschrijft daarbij ook de bijbehorende typologieën van de mens. Carl Huter heeft vanuit zijn typologie, wat ook in kleuren wordt gedefinieerd, een methode ontwikkeld. Hij heeft het ons mogelijk gemaakt om te leren herkennen en te begrijpen wat wij zien.
Op deze manier heeft hij niet alleen de karaktereigenschappen zichtbaar gemaakt, maar ook de energieën die werkzaam zijn bij de mens.
Wij begrijpen hierdoor veel beter de rust die iemand nodig heeft, maar ook de beweging, als ook het gevoelig zijn voor zijn omgeving hoort bij een van deze typen. Alles is gebaseerd op sympathie en antipathie. Ieder mens zendt trillingen uit die worden opgevangen. Vaak wordt dit vertaald en ingekleurd door de ontvanger, dat gebaseerd is op ervaringen en gevoelens van die persoon.

Psychonomie
Prof. Paul Bouts (1900-1999) een Belgische priester is de grondlegger van de psychonomie.
Hij ontwikkelde een nieuwe methode om het menselijk karakter te bepalen uit de frenologie, (is de theorie die stelt dat aanleg en karakter bepaald worden door de groei van bepaalde hersendelen. Het karakter zou dan afgeleid kunnen worden uit de vorm van de schedel, die bepaalde knobbels zou vertonen), de grafologie (handschriftanalyse) en de fysionomie.

Patho-physiognomie
Patho-physiognomie is de theorie waarbij we aan de hand van verschijnselen in het gelaat, schilfers, streepjes, vlekjes, puistjes etc. zich reeds voordat ziektebeelden zich fysiek uiten al te herkennen zijn. Karlheinz Raab en Natale Ferronato zijn twee bekende personen die zich hier mee bezig houden.

Ieder heeft misschien een ander uitgangspunt maar uiteindelijk gaat het allemaal om het volgende punt: vanuit het gelaat kunnen zien welke karaktereigenschappen die persoon heeft.

Je kijkt uiteraard niet alleen naar de vorm van het hoofd maar ook naar de wenkbrauwen, ogen, oren neus mond, kin. Als je naar iemand kijkt dan kijk je eerst naar het totale gezicht en naar de kleur dan verdeel je het gezicht in drie zones:
1e van de haargrens tot de neuswortel dit is het denkgebied
2e van de neuswortel tot het onderste van de nieuw dit is het gevoelsgebied
3e van vlak onder de kin tot het onderste van de kin dit is het wilsgebied.

Wanneer deze drie gebieden ongeveer dezelfde lengte hebben kan men stellen dat voelen, denken en willen zich over het algemeen harmonisch tot elkaar verhouden. Maar als een van de gebieden beduidend groter is wil dit zeggen dat dat gebied dominant is, die persoon zal dus meer vanuit dat gebied handelen. Hieronder volgen enkele willekeurige voorbeelden.

Wenkbrauwen
Wenkbrauwen die vlak boven de ogen liggen staan voor: brede belangstelling, grote overtuigingskracht, nieuwsgierig, eerzuchtig en zijn wat sneller agressief.
Zware wenkbrauwen, deze persoon zal moeite hebben om zijn denken en gevoel met elkaar te integreren er zit als het ware een barrière tussen.
Zeer korte wenkbrauwen daarentegen staan voor: hartstochtelijk, gevoelig, zijn snel beledigd, laat zich leiden door emoties, impulsief.
Wenkbrauwen die naar beneden krullen staan voor: pessimisme en weinig enthousiasme
Lange wenkbrauwen staan voor: gevoel voor schoonheid, piekeraar, grote behoefte aan een familiekring, is onzeker in doen en laten.

Ogen
De “juiste” afstand tussen de ogen is, dat er tussen de 2 ogen precies de grootte van één oog tussen past. Dicht bij elkaar staande ogen hebben vaak een berekende inslag en neigen naar introversie, in het ergste geval zelfs naar bekrompenheid. Ogen die ver uit elkaar staan, staan voor openheid en levensmoed. Loensende ogen staan voor introvertie, schuw, ongeduldig, weinig volharding, bezit een sterke levenswil.
Verschillende ogen: behoefte aan erkenning, eerzuchtig, soms star, koestert hoge verwachtingen van anderen, fantasievol.

Neus
Aan de neus kan je zien op welke manier iemand zijn verstand gebruikt en de ander lief heeft.
Rechte neus met rechte top hechten veel waarde aan uiterlijkheden, zijn erg ijdel en stellen hoge verwachtingen aan hun partners. Scheve neus onevenwichtig, wispelturig, soms hatelijk, grote kwetsbaarheid, houden zichzelf voor de gek, ongeduldig.
Wipneus staat voor wispelturig en temperamentvol, ze doen niet graag wat ze niet bevalt, ook ontbreekt het hier vaak aan een lichamelijke en psychische rijpheid.

Oren
Oren plat aan het hoofd, deze persoon wil alleen naar zichzelf luisteren.
Flaporen deze persoon legt zijn oor overal te luister, wil alles tegelijk horen in bijvoorbeeld een groot gezelschap en daardoor vangt hij zoveel op dat hij eigenlijk niets goed hoort.
Loshangende oorlel, onafhankelijk.

Mond
Kleine mond, introvert en wilskrachtig, laten zich door moeilijkheden niet klein krijgen, onafhankelijk. Grote volle mond deze mensen hebben behoefte aan gezelschap, maar wel wat oppervlakkig, trouw.
Onderlip dikker dan de bovenlip weinig betrouwbaar, hebben de neiging te praten over oninteressante oppervlakkige zaken. Dikke lippen gepassioneerd, enthousiast. Dunne lippen verbitterd, zuur, staan zichzelf niet toe te genieten van het leven.

Kin
Brede kin deze mensen hebben een grote wilskracht en een groot zelfvertrouwen maken af waar ze aan begonnen zijn. Lange kin (paardengezicht) maken gemakkelijk vrienden, hebben organisatietalent maar zijn ook zeer gevoelig. Terugspringende kin, onverschillig, gaan hun eigen weg, weinig ambitie.
Vooruitspringende kin overtrokken zelfbewustzijn, creatief, groot zelfvertrouwen, taalgevoelig.

Alles in het gezicht heeft een betekenis, let niet alleen op de vorm maar ook hoe het ten opzichte van de rest in het gezicht staat.

Indien er behoefte bestaat voor het stellen van vragen of adviezen, mail me gerust.

Warme groet,
Amanda

Geef een antwoord