Grafologie

Het woord grafologie is een samenstelling van grafo- (van het griekse γραφή, ‘schrijven’) en logie (van het griekse λογος, ‘woord’) naar analogie met woorden als astrologie en reflexologie.

In 1622 publiceerde de Italiaanse fysicus Camillo Baldi als eerste een werk waarin hij betoogde dat het karakter van de schrijver is af te leiden uit het handschrift. In 1875 verbond de abt Jean-Hippolyte Michon de benaming ‘grafologie’ aan de handschriftkunde, in zijn boek Système de Graphologie. Een andere grondlegger was Ludwig Klages (1872-1956), wiens denken en werk later een invloed had op de von weizsackeriaanse (Viktor von Weizsäcker) manier van kijken naar wetenschap (fenomenologie).

Niet veel mensen schrijven meer hele stukken op papier en des te meer op de computer, dit is op zich jammer want zeker als mensen een stuk schrijven wat uit hun zelf komt (meer als zomaar een stuk overschrijven) vertelt het ons iets van de mens.

De grafologie houdt zich bezig met het bestuderen van kenmerken en eigenaardigheden in het handschrift teneinde daar conclusies uit te trekken betreffende de aard en het karakter van de schrijver. De grafologie maakt een studie van iemands handschrift en daar heel wat persoonlijkheidskenmerken uit kan halen. Het handschrift van iemand verraadt dus veel van zijn persoonlijkheid.De grafologie biedt je de mogelijkheid om mensen anders te zien dan dat ze zich misschien voordoen, want het handschrift van iemand legt zijn/haar innerlijk bloot.
Ons handschrift ontstaat uit de samenwerking tussen onze hersenen en onze handen. Hierbij worden we beïnvloedt door onze emoties, gevoelens en stemmingen die dan ook terug te vinden zijn in ons eigen, persoonlijke en unieke handschrift.

Een handschrift is net zo uniek als een vingerafdruk en bevat veel meer informatie dan menigeen beseft. Een mens zou zich anders kunnen voordoen dan hij/zij in werkelijkheid is, maar het handschrift zal zijn/haar ware aard naar boven brengen.

Schrijven is bewegen. Onze manier van bewegen wordt mede bepaald door onze emoties, gevoelens en stemmingen. Omdat ons handschrift het resultaat is van de samenwerking van hersenen en handen is die persoonlijke beweging ook terug te vinden in het schrift. Als u gestrest of kwaad bent zal uw schrift er anders uit zien.

Een getrainde grafoloog zal aan de hand van iemands handschrift onder andere uitspraken kunnen doen over de manier van denken, de mate van zelfvertrouwen, ambitie en doelgerichtheid, wilskracht, stabiliteit, tact en enthousiasme etc.
De grafoloog onderzoekt een handschrift op schriftkenmerken zoals bijvoorbeeld: druk, hellingshoek, woordafstand, grootte etc., die pas wanneer ze in het totaalbeeld van de analyse geplaatst worden, een beeld geven van het karakter van de schrijver.
De manier waarop de schrijver in het leven staat, is te vergelijken met de wijze waarop hij het blanco (én ongelinieerd) blad “in gebruik neemt”.

Een voorbeeld
De letter D vertelt iets over hoe goed iemand zijn woede kan uiten. En of iemand snel uit zijn vel springt of juist het geduld zelve is. Woede uiten is nodig, wanneer iemand zijn woede of irritatie niet uit maar opkropt kan dit tot psychosociale problemen leiden.

blog

De letter D bevalt twee belangrijke elementen: de stok/lus en het oog. Hoe groter de lus van de stok is (als deze aanwezig is), hoe opvliegender iemand is. En hoe groter het oog, des te toleranter iemand is.

Deze persoon heeft een sterk gevoel van onrechtvaardigheid en is gevoelig en onvoorspelbaar.
Deze persoon gaat behoorlijk rustig en kalm om met gevoelens van woede.
Deze persoon is net een schorpioen en heeft altijd wel stekende opmerkingen, is bang gekwetst te worden.
Deze persoon is iemand om dekking voor te zoeken, kan niet goed tegen onzin en wordt om kleinigheden boos.
Deze persoon lijkt moeilijk te kwetsen, maar diep van binnen doet het hem zeker wel pijn.
Deze persoon maakt ruzie om de meest zinloze en betekenisloze kwesties en is erg principieel.
Deze persoon is snel aangebrand, maar de woede verdwijnt ook weer heel snel.
Deze persoon spaart alle woede en irritatie op en gooit dit zonder waarschuwing naar buiten.

Indien er behoefte bestaat voor het stellen van vragen, mail me gerust.
Warme groet,
Amanda

Geef een antwoord