Het mysterie van je geboortedag

Een boek wat al ongeveer een jaar bij mij in de kast staat is het “Het mysterie van je geboortedag” karakterbeschrijvingen voor elke dag van het jaar. Het is een gebruiksvriendelijke gids met karakterbeschrijvingen voor elke dag van het jaar. De analyses zijn gebaseerd op een door Gary Goldschneider ontwikkeld systeem, ‘personologie’ genaamd, dat stoelt op een combinatie van psychologie, geschiedenis en astrologie. Door dit systeem jarenlang empirisch te testen op duizenden mensen werd een verbazingwekkend helder en naar bleek accuraat beeld van 366 menstypen verkregen, één voor elke dag van het jaar.

De persoonlijkheidsbeschrijvingen worden niet alleen veelvuldig gebruikt door leken, maar ook door professionals als psychologen en astrologen, bij personeelsmanagement, in medische disciplines en zelfs bij de politie.
In tegenstelling tot de conventionele astrologie, waarin gebruik wordt gemaakt van posities, aspecten, transits en progressies, hoef je alleen maar de verjaardag te weten van jezelf of van de persoon in wie je geïnteresseerd bent (altijd leuk ). De hedendaagse astrologie, zoals gehanteerd in tijdschriften, kranten en boeken, is nogal generaliserend, omdat die zich alleen baseert op de twaalf tekens van de dierenriem. Met elke dag als een entiteit wordt daarin geen rekening gehouden. Vandaar dat veel mensen niet alleen hun eigen teken van de dierenriem kennen, maar ook zich in het dagelijks leven vereenzelvigen met de symboliek ervan.

Het Mysterie van je Geboortedag is het eerste uitgebreide naslagwerk waarin de astrologie van de zonnetekens (tekens van de dierenriem) een stap verder gaat, omdat de karakteristieken van elke dag afzonderlijk worden beschreven en niet uitsluitend op basis van het betreffende zonneteken.
De data die ten grondslag liggen aan het systeem van de personologie zoals gebruikt in Het Mysterie van je Geboortedag, zijn ontleend aan meer dan 14.000 verjaardagen, waaronder een paar duizend van personen die de auteur persoonlijk kent of heeft gekend en gedurende kortere of langere tijd heeft bestudeerd.

Door te kijken naar de karakteristieken van een groot aantal mensen die op eenzelfde dag geboren zijn en de samenhang daarvan met datgene wat we over hen weten, volgens de basisprincipes van de psychologie en astrologie, tracht personologie de vinger te leggen op bepaalde steeds terugkerende ideeën en daden, concepten en thema’s die op dezelfde dag geboren mensen met elkaar gemeen hebben – nu, in het geschiedkundig verleden en in de toekomst.
Lees alles over je unieke eigenschappen en ontdek je talenten, oefen op jouw geboortedag gebaseerde meditaties en kom zoveel mogelijk over jezelf of een ander te weten.

Ik heb er al vaak in gebladderd :), lijkt het jou leuk om jouw geboortedag uitgewerkt te ontvangen? Neem gerust contact op. Indien er behoefte bestaat voor het stellen van vragen, mail me gerust.

9200000027563422

Warme groet,
Amanda

Geef een antwoord