Trillingsfrequentie

Alles in het universum is altijd in beweging, ongeacht of het vast, vloeibaar of gas is. Energievelden wisselen energieën en informatie uit met elkaar. Wij mensen, net als alles om ons heen, bestaan uit energie met een trillingsfrequentie/trillingsgetal. De frequentie kan nogal wisselen, dit wordt namelijk beïnvloed door diverse factoren, zoals de toestand van je fysieke lichaam, je emoties en je gedachten. Ieder ding dat ontstaat is te herkennen aan zijn eigen unieke trillingsfrequentie. Als je trillingsgetal laag is, trek je daarom negatieve ervaringen aan. Zo kun je in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Door je trillingsgetal bewust te verhogen – door bewust te zijn van je emoties, van de mensen met wie je je omgeeft, en van hetgeen je eet enz. bevrijd je jezelf van negatieve vibraties.

Alles vibreert en is in beweging, alles wat dus bestaat trilt. Energie is beweging, energie is trilling en energie is nooit in rust. Deze trillingen manifesteren zich in vele vormen en deze vormen bestaan dankzij trilling patronen. Alles rondom ons heeft een eigen trillingsfrequentie. Omdat alles bewustzijn heeft, is het ook omkeerbaar. Iedere trilling kan ook weer worden teruggetrild . Iedereen heeft een persoonlijke trillingsfrequentie die onthult wie je bent. De energiewereld van onze geest, gedachten en emoties worden vaak over het hoofd gezien, terwijl werkelijk alles in het leven doordrongen is van vibrerende energie.

Als dingen zeer langzaam trillen maken ze geen geluid. Verhoog je de trilling dan beginnen we lagere tonen te horen. Als de trilling heel hoog is kunnen we het geluid wellicht niet meer horen omdat het zich verplaatst heeft voorbij ons vermogen om de frequentie waar te nemen. Deze neem je waar met je vijf zintuigen. Het lichaam bestaat ook uit materie, de energieën die in het hart en hoofd wordt ervaren veroorzaken vallen onder deze definitie. Uit het licht wordt dus alles geschapen. De grootste macht bevindt zich dus in het licht.

Hogere trillingen verteren en transformeren lagere trillingen. Licht is liefde en daarmee onthult “liefde overwint alles” een van de grootste mysteries van de schepping. Hoe meer licht iemand heeft, hoe hoger de trilling. Die je weer in staat stelt je leven te beheersen en de volmaakte werkelijkheid om ons heen te manifesteren. Iedereen heeft dus een eigen uniek geluid en dat perfecte geluid is wie we werkelijk zijn. Trillingen beïnvloeden niet alleen onszelf maar hebben ook hun effect op de mensen om ons heen. Hoge of lage trillingen kunnen in anderen resoneren en soortgelijke trillingen opwekken. Ga maar eens na voor jezelf. Als je gedachten uitzendt van nijd, kritiek, haat of jaloezie dan worden dezelfde gedachte gewekt en teruggestuurd door anderen. We hebben dus de macht om te kiezen!!

Wat beïnvloed onze trilling?
Gedachten/emoties, woorden en handelingen, ook van anderen. De negatieve gedachten en handelingen van anderen moeten we niet laten doordringen in onze gevoelens of mentale gesteldheid. We moeten voorkomen dat we de lagere trillingen die door anderen worden uitgezonden gaan overnemen. “Nietsnut, je kunt niets, je bent lelijk, je bent dik, dat gaat je nooit lukken. Verstoringen in ons leven/levensstijl, tv, radio en lawaai.
Als we nu dus weten dat we zelf kunnen scheppen is het belangrijk om onze energie te veranderen naar een hogere trilling. Door ons bewust te worden van dat wat we denken, voelen, spreken en doen een grote invloed heeft op ons leven. Denk positieve liefdevolle gedachten en meer licht (liefde). Zoals je naar de wereld kijkt, kijkt de wereld naar jou.

We moeten verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen daden en niet blijven hangen in een slachtofferrol, onze levensstijl aanpassen en onze angsten doorzien en doorbreken. Wanneer we inademen nemen we trilling tot ons, wanneer we naar muziek luisteren zijn we in wisselwerking met frequenties. Wanneer we nadenken, gebruiken we de kracht van frequentie die ons helpt onze gedachten te uiten. Wat je voelt, ervaart, denkt, zegt en doet, heeft energie en dus invloed op energievelden van mensen en plaatsen rondom ons. Dus neem regelmatig de tijd om hierover na te denken.

Laag of hoog trillingsgetal
Energie heeft een hoog of een laag trillingsgetal. Emoties zoals woede en jaloezie bijvoorbeeld hebben een laag trillingsgetal, terwijl liefde en plezier weer een hoge trillingsfrequentie hebben. Hetzelfde geldt voor ons eten en drinken: alcohol heeft een lagere trillingsfrequentie dan een vers biologisch appeltje (yup echt). Eet je gezond fruit in plaats van dat je alcohol drinkt of eet je biologische groente in plaats van vlees van een dier dat geleden heeft, dan zal je energie dus hoog blijven wanneer je dit nuttigt. Dat verklaart mede waarom je energiepeil zo kan verschillen na het eten van bepaalde voeding.
Jouw persoonlijke trillingsfrequentie trekt trillingen van gelijke hoogte aan. Als je trillingsgetal laag is, trek je daarom negatieve ervaringen. Zo kun je in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Door je trillingsgetal bewust te verhogen, door bewust te zijn van je emoties, van de mensen die om je heen zijn, en van hetgeen je eet etc. bevrijd je jezelf van negatieve vibraties.

Er zijn verschillende manieren om je trillingsfrequentie te verhogen: via je ademhaling, door belemmerende overtuigingen positief om te buigen en door jezelf te voeden met gezonde gewoontes. Zet die telefoon eens uit en ga een uur wandelen, doe dingen die jij leuk vindt en wees lief voor jezelf en voor een ander. Bovendien ontwikkel je zo een bewuste gevoeligheid die je kunt gebruiken om rechtstreeks via vibraties informatie op te pikken: je intuïtie wordt steeds scherper.

Indien er behoefte bestaat voor het stellen van vragen, mail me gerust. Ook als je meer over een bepaald onderwerp wilt weten hoor ik graag van je.

Warme groet,
Amanda